Lennart Palm förnekar inte sig

Lennart Palm
Lennart Palm

Det finns en scen i Richard Linklaters film Dazed and Confused  där Matthew McConaugheys rollfigur säger “I get older they stay the same age” nu menade han någonting annat än folkmordsförnekare och historierevisionister men tro mig samma sak gäller här. Det här kunde lika gärna ha hänt 10 år sen, eller fem år sen, eller två år sen. Det kommer alltid vara samma sak och argumenten kommer alltid vara de samma. Med tiden så har det också blivit betydligt lättare att överbevisa deras återanvända argument. På tal om det, så kan jag inte låta bli att imponeras av Lennart Palms påståenden om dels koncentrationslägret Trnopolje dels folkmordet i Srebrenica. Dels den obehagliga och avhumaniserande sifferexercis han ägnar sig kring offren i kriget och folkmordet i Bosnien. Anledningen till det är att han upprepar det som för länge sen har avfärdats som återanvänd serbnationalistisk propaganda, historierevisionism och folkmordsförnekelse.

Redan 1997 så presenterade Thomas Diechmann och Living Marxim det teori om Trnopolje som Lennart Palm saluför nu, det slutade med att Penny Marshall Ian Williams och ITN stämde Diechmann, i mars 2000 en enhällig Londons High Court, kom fram att LM var tvungna att betala skadestånd till Penny Marshall  Ian Williams och ITN för ärekränkning. LM och Deichmann kunde inte presentera några bevis för sina teorier och det kunde inte heller Björn Eklund och Ordfront 2003 då Eklund bestämde att publicera ett intervju med Diane Johnstone där man också återanvända LMs påståenden i Ordfront. Affären är numera känd som: Ordfrontskandalen.

Skandalen kulminerade med att dåvarande chefsredaktören för Ordfront; Leif Ericsson var tvungen att göra avbön och medgav att det som hade publicerats var i stora delar osann, och ”tendensiöst” med syfte att bekräfta en viss tes. Under tiden så dömdes Prijedors förre borgmästare Milomir Stakic till 40 år i fängelse för bla brott mot mänskligheten, domstolen slog fast att han hade spelat ett avgörande roll i den etniska rensningen och förföljelsen av bosniaker och kroater samt etableringen av lägren Omarska, Trnopolje och Keraterm för Prijedors icke-serbiska befolkning, Stakic dömdes bla för mord på 1500 av Prijedors medborgare samt ett stort antal mord i i ovan nämnda lägren, domstolen fann också att; våldtäkter, sexuella överfall och misshandel begicks vid lägren och minst 20 000 icke-serber antingen flytt Prijedor eller deporterades.

Folkmordet i Srebenica är vid sidan av folkmordet i Rwanda den mest väldokumenterade i modern tid, en uttömmande internationell utredning som omfattar grupper av rättsläkare, DNA-specialister, samt demografiska experter har konstaterat att bosnienserbiska styrkor mördade omkring 7.000 bosniakiska män och pojkar i en serie massakrer mellan 12 juli och 16 juli, 1995. Av dessa var drygt 500 barn. Ytterligare 1 000 mördades som ett resultat av bakhåll och väpnade sammanstötningar. Tribunalen i Haag har hittills dömt fyra bosnienserbiska officerare för folkmord. Domen bekräftades av ICJ (International Court of Justice ) 2007. Bägge besluten  grundar sig på folkmordskonventionen från 1948 där avsikten är viktigast och bägge ICTY och ICJ ansåg att det var uppenbart utifrån bevisningen att bosnienserberna hade för avsikt att ”helt eller delvis förinta” bosniakerna som etnisk eller religiös grupp.  Palm verkar inte heller förstå att det är just därför som folkmordskonventionen kom till kraft, efter förintelsen var det uppenbart att man var tvungen att se till att det inte kunde upprepas.

Vid sidan av Srebrenica har Nikola Jorgic dömts för folkmord för avseende brott begångna i norra Bosnien, hans dom bekräftades av Europadomstolen, samt Maksim Sokolovic som dömdes för folkmord av en tysk domstol gällande förbrytelser i Bosnien. Vid sidan av dessa har merparten av den bosnienserbiska politiska och militära och polisära ledningen också åtalats och dömts för brott mot mänskligheten, bla Biljana Plavsic, Radoslav Brdjanin, Momcilo Krajisnik, Mico Stanisic med mera, just nu är Ratko Mladic och Radovan Karadzic i Haag och är åtalade för bla folkmord i sju bosniska kommuner. Fikret Abdic var nära allierad till till Slobodan Milosevic och dömdes till 20 års fängelse för krigsförbrytelser av en domstol i Kroatien. Milosevic hade innan sin död 66 åtalspunkter emot sig bla brott mot mänskligheten och folkmord i Bosnien Hercegovina, Kroatien och Kosovo. Det är oroväckande att en professor vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet väljer att återanvända grundligt motbevisade teser och ägnar sig åt historierevisionism och folkmordsförnekelse.

Palm hävdar vidare att det finns ett viss intresse av att göra bilden “svartvit” han nämner bosniakerna, som han vägrar kalla för just bosniaker utan “bosnienmuslimer” enligt honom så skulle tjänar det deras intressen att upprätthålla en viss bild av  kriget.

Det måste påtalas att Palm inte introducerar några som helst bevis för att styrka sin tes. Han kan inte, för det är nämligen inte bosniakerna som försöker upprätthålla den bilden av kriget i forna Jugoslavien inte EU eller USA heller för den delen. Utan för att nu 18 år efter krigets slut med tusentals böcker skrivna om kriget i forna Jugoslaven, undersökningar gjorda av olika humanitära organisationer, rättegångar i Haag, i Serbien i Bosnien, i Kroatien, FN-rapporter, tusentals vittnesmål alltifrån de som överlevde folkmordet i Bosnien till ångerfulla bödlar, till dagböcker, dokument från sammanträden där de som förde aggressionen mot Bosnien planerade själva utförandet. För att Palm och hans åsiktsfränder ska ha rätt så måste allt det relevant forskning om kriget i forna Jugoslavien vara fel eller manipulerad.

Det känns aningen magstarkt att någon som slänger ur sig floskler och konspirationsteorier som att EU USA och NATO samt bosniaker har intresse av att upprätthålla en viss bild samtidigt eftersträvar saklighet. När det gäller Palm så måste man också påpeka att han har varit en av Diane Johnstones största försvarare här i Sverige. Här kan man läsa en artikel av Johnstone som Palm har varit med och översatt ( Länk ) Det var just intervjun med Johnstone som utlöste det som man numera kallar för Ordfrontskandalen. Johnstone förnekade precis som Deichmann gjorde att det förekom någon systematisk dödande eller systematiska övergrepp i koncentrationslägret i Bosnien och hon stöddes ivrigt av Björn Eklund.

Intervjun ledde till en kritikstorm och ett intern strid inom Ordfront mellan de som stödde Eklund och de som ansåg att tidskriften borde inte publicera serbnationalistisk propaganda och historierevisionism. Till slut fick Eklund gå och dåvarande chefredaktören Leif Ericsson skrev så här om Johnstone i  (Ordfront Magasin 1 / 2004)

En stark ideologisk övertygelse tycks kunna göra att man bli oemottaglig för fakta och argument. Övertygelse övergår i dogmatism. Diana Johnstones bok Fools’ Crusade. Yugoslavia, NATO and Western Delusions (2002) startar med en uttalad tes som hon vill styrka, nämligen att Nato:s militära intervention i Jugoslavien från första stund var en avgörande orsak till tragedin. Men Johnstone tillåter inget som kan ifrågasätta tesen. Hon väljer fakta tendentiöst, tesen blir till en dogm. Institutioner och organisationer som kan komma med fakta som strider mot dogmen dömer hon ut på förhand. Till och med obestridliga fakta från till exempel Haagtribunalen underkänns automatiskt. Haagtribunalen är, enligt Johnstone och Edward S. Herman, NATO:s förlängda propagandaarm som skapades som ett led i krigsförberedelserna mot Serbien. OSSE betecknas som en ockupationsmakt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch anser de vara komprometterad, rent av en pro-imperialistisk NGO.

Jag kommer inom kort skriva ett mer utförligt svar till Palm eftersom det finns saker att säga, rent tidsmässigt så är det omöjligt nu dock så anser jag det är beklagligt att Göteborgsposten upplåter plats åt historierevisionism och folkmordförneklese och kränker offren för  Milosevic, Mladic, och Karadzics pogromer i Bosnien Hercegovina, Kroatien och Kosovo och det får inte gå oemotsagt.

För de som vill sätta sig in Living Marxim ITN skandalen och Ordfrontskandalen kan jag varmt rekommendera följande länkar:

Minimising Massacres

Poison in the well of history

Ordfront förnekar folkmord på Balkan

Ordfronts lögner ett hån mot offren

Så förvanskar svenska kulturprofiler historien om offren i ex-Jugoslavien

Till sist kan jag också varmt rekommendera Annika Hamruds replik till Lennart Palm som publicerades 31/01/14 Under titeln : Historien om offren på Balkan är väl dokumenterad  kan också  rekommendera Annika Hamruds reportage om Tomasica  ( Länk ) samt Ulf Martinssons artikel om behovet att belysa det första folkmordet i Europa efter andra världskriget i våra historieböcker. ( Länk )

One thought on “Lennart Palm förnekar inte sig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s