Historikernas syn på tidigare hemligstämplat material

Geneve 1993, Milošević  Karadzić  och Tuđman med sina medarbetare med en karta över Bosnien
Geneve 1993, Milošević Karadzić och Tuđman med sina medarbetare med en karta över Bosnien
“USA förutspådde att Belgrad och Serbien inte skulle agera för att försvara Bosnienserbernas viktigaste stad, Banja Luka ifall den kom under hot av den Bosniska armén” “USA blev förvånad över den officiella reaktionen från Belgrad gällande den kroatiska Operationen Storm” “Milošević blev överspelad medan Tuđman agerade skamlöst” “Tuđman var redo att dela upp Bosnien Hercegovina” “Bosnien Hercegovina är dömd till ett våldsam upplösning”

Det är bara några av de många rubriker som kom efter nyheten att amerikanska CIA skulle lyfta hemligtstämplen från en del av sina rapporter gällande krigen i den forna Jugoslavien under nittiotalet. Vad kan man då vänta sig av de dokument som Bill Clinton och hans institut kommer göra tillgängligt för allmänheten den 1 oktober 2013?

Zagreb-baserade historikern Nikica Barić , från det Kroatiska historieinstitutet säger att;

”Dokumenten kommer skapa en klarare bild, det kommer komplettera det vi redan vet, dock så kommer det inte medföra någonting sensationellt eller avgörande. Som ni vet så har man under alla de processer som har tagit plats vid Haagtribunalen kunnat skapa ett enormt databas med information om kriget i det forna Jugoslavien. Redan idag har man tillgång till en hel del av de vitnessmål som har kommit under de olika processerna, från den serbiska, kroatiska och bosniakiska sidan samt även om konflikten i Kosovo. CIA-uppgifterna kommer naturligtvis ge ett mer komplett bild men jag tror inte att de kommer spela ett avgörande roll och att de kommer visa någonting som vi inte redan känner till”

Serbiske historikern Bojan Dimitrijević från ”Institut za noviju istoriju Srbije” säger att när det gäller historiker så har han svårt att se att uppgifterna som kommer släppas kommer vara av avgörande betydelse.

“Det kommer ha mer av ett korrigerande inverkan på allt det som vi redan känner till och kommer framförallt ge bättre inblick i USA:s roll i den Jugoslaviska krisen. Det kommer fungera som ett slags stöd när det gäller det vi redan känner till genom Haagtribunalens arbete och kommer ha inverkan på den del av de saker som vi hittills inte kunnat bekräfta pga. att vi har inte haft dokument som bekräftar det. Det rör sig om saker som har att göra med den så kallade ”hemliga eller tysta diplomatin” eller de militära och politiska steg som vi ännu inte har dokumentation på. Faktum är att Milošević föredrog ett viss sätt när det gällde beslutsfattandet som hade mer att göra med personlig kontakt med sina motparter vilket gör att det lämnar inte några spår och för historiker är då okänd territorium.”

Sarajevo-baserade hitorikern Zijad Šehić tror inte heller på några nya eller chockerande avslöjanden från de dokument som kommer släppas 1 oktober 2013.

“Jag tror inte att dessa dokument kommer avslöja någonting sensationellt. I huvudsak så är det mesta redan känt, alla de som deltog i dessa händelser har lämnat bakom sig någon form av memoarer, där man har kunnat få en inblick i den tysta diplomatin. Det har skrivits ett mängd magister och doktorsavhandlingar på just det temat, dvs den tysta diplomatin från 90-talet. Šehić nämner ett par författare bla Samantha Power som 2003 fick ett Pulitzerpris för sina insatser där hon använde sig just av dokumentation som kom från amerikansk håll. CIA har också själva släppt en hel del information och det är känt för de insatta. För ett antal år sen så kom också Josip Glaurdic banbrytande verk The Hour of Europe: Western Powers and the Breakup of Yugoslavia där man har använt sig till stor det av dokumentation från CIA där hemligtstämplen har lyfts.”

Medier på Balkan har redan nu börjat publicera delar av det hemlighetsstämplade materialet vid sidan av de bombastiska rubrikerna. T.ex. det att Slobodan Milosevic inte reagerade starkare på den kroatiska ”Opertionen Storm” Det skulle dock kunna innebära att de teorierna om att överenskommelse mellan Tuđman och Milosevic om Krajina skulle visa sig inte stämma.

“Jag anser att ett avtal mellan Tuđman och Milosevic gällande Krajina i den meningen att; Tuđman ringde upp Milosevic och sa; ”Operation Storm börjar imorgon, se till att du inte vidtar några åtgärder” fanns så klart inte. Det handlar om att det fanns då ett dödläge och att man såg redan då att kriget i forna Jugoslavien led mot sitt slut och att man var tvungen att väga allt på ett guldvåg. För Milosevic under de omständigheterna som landet befann sig, med sanktioner som var inne på sitt tredje år med ett önskan att avsluta kriget i Bosnien och medveten om att den serbiska ledningen i Knin var i allra högsta grad envis och svår att ha att göra med, att de ser till att flytta åt sidan eller isolera människor som var rimliga i sitt tänkande och kunde tänka sig ett avtal med Kroatien. Milosevic var då inte längre intresserad av att kasta in Serbien eller det som var kvar av Jugoslavien i ett krig för att skydda Krajinaserberna då man såg att det inte var lönt. Det handlade om att man helt enkelt vägde för och nackdelarna” Säger Nikica Barić.

“Å andra sidan, det faktum att amerikanerna var bekymrade över de europiska ländernas snabba erkännande av de nya staterna på Balkan bara bekräftar det man sedan tidigare vet, dvs att USA blandade sig in i Balkankrisen först då krisen eskalerade och ett krig närmade sig. Enligt det man hittills vet så är det uppenbart att CIA förutsåg till skillnad från amerikanska politiker att Serbiens och Kroatiens enorma aptit skulle leda till ett blodigt krig i Bosnien Hercegovina, “ detta enligt Bojan Dimitrijević.

Tydligen så ville USA enligt de nya uppgifterna att mer moderata krafter i Bosnien Hercegovina skulle ta över och gradvis se till att dela landet upp till den serbisk och en kroatisk del.

“Efter eskaleringen av krisen i Bosnien, USA:s inbladning växte i regionen växte och allting kulminerade med militära operationer under hösten 95, eller rättare sagt 99 i Kosovo. Medan dessa beräkningar som CIA gjorde 91-92 visar att den politiska ledningen i USA var inte involverad i händelserna på Balkan eller rättare sagt forna Jugoslavien.” -Bojan Dimitrijević

En av varningarna som CIA kom med under perioden 90-91 var att utsikterna för Bosnien som stat var inte de bästa, även om Serbien och Kroatien skulle kunna komma överens. Rapporterna visar att både Slobodan Milosevic och Franjo Tuđman var redo att annexera delar av Bosnien Hercegovina. Enligt rapporterna från CIA så sa Franjo Tuđman till tyska politiker att Bosnien Hercegovina var på tok för stor rent landmässigt och att han var redo att dela upp landet. Enligt Zijad Šehić så är allt detta redan känt, t.ex. redan den 18 november 1990 ansåg CIA att inom loppet av 18 månader så skulle vara krig i det som var då Jugoslavien. Hade man då vidtagit åtgärder för att stoppa ett eventuellt krig och hade det funnits intresse från amerikanskt håll för det så hade händelseförloppet sett helt annorlunda ut. Enligt uppgifter från CIA efter Operation Storm så kom den ”segerrusige” Tuđman med ett ”skamlöst” förslag till de amerikanska diplomater; hans vision för Bosnien Hercegovina var nämligen att landet skulle delas mellan Serbien och Kroatien.

1 oktober 2013 kommer The Clinton Institute publicera fullständiga volymer av det data som samlades in av CIA och de beräkningar som CIA gjorde under den tid då Bill Clinton var USA:s president. Samtidigt så kommer det hållas en debatt där deltagarna förutom Bill Clinton kommer vara bla före detta utrikesministern Madelene Albright före detta NATO-chefen i Europa Wesley Clark samt en rad CIA analytiker.

Intervjuerna utfördes och sammanställdes av Branka Mihajlović för Radio Free Europe. (Radio Slobodna Evropa) Den artikeln publicerades ursprungligen på serbiska, måndag 23.09.2013 och kan hittas på den här länken…

Bosnienbloggen 24 september 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s