Det politik som ledde till folkmord i Bosnien är långt ifrån besegrad, nu genomförs den med andra medel

Ballonger med namn på de mördade fångar i Omarska koncentrationslägret, släpps loss, vid en minnesceremoni i augusti 2012
Ballonger med namn på de mördade fångar i Omarska koncentrationslägret, släpps loss, vid en minnesceremoni i augusti 2012

13 Augusti 2013 publicerade Västerbottens-Kuriren denna inlägg, den kan hittas här.

Föreställ dig att du gick längs ner på en gata tjugo efter att du hade varit med om ditt livs i särklass största trauma och hade kommit undan med ditt liv i behåll genom ren tur, då du råkar stöta på din plågoande. Den som var ansvarig för alla de fysiska och mentala ärr som du bär på, som har förföljt dig genom ditt liv, än värre föreställ dig att denna person hade nu som uppgift skydda dig som medborgare och upprätthålla lagen i din hemstad, i ditt län och ditt land.

Det är vad som nu väntar de som har återvänt till sina hem i den bosniska entiteten Republika Srpska. Republika Srpska är dels ett resultat av Slobodan Milosevic och Radovan Karadzic numera havererade storserbiska projekt som syftade till att skapa ett etnisk ren stat för alla serber eller ”Storserbien” och dels den eftergiftspolitik som fördes av bla flera av EU:s ledande länder där man såg förstörelsen av staten Bosnien Hercegovina som ”ett nödvändigt ont” för att kunna förhindra skapandet av ett ”muslimskt Bosnien” d.v.s. ett muslimskt land mitt i Europa. Det ledde till ohindrat etnisk rensning, koncentrationsläger, massvåldtäkter, massmord och tillslut folkmord i form av Srebrenicamassakern. Daytonavtalet som kom i slutet av 1995 stoppade kriget, men den lyckades genom Republika Srpska belöna aggression och folkmord. Daytonavtalet gav RS en form av legitimitet som den aldrig hade haft innan, och de politiska krafterna i RS har sett till att missbruka den legitimiteten till max.

2012 rapporterade USHMM (United States Holocaust Memorial Museum ) att Republika Srpska hade under ett fem års period spenderat flera miljoner i skattemedel på att förneka grundläggande fakta om folkmordet i Srebrenica, samma år rapporterade Amnesty International att myndigheterna i staden Prijedor hade förhindrat genomförandet av ett fredsmarsch i staden utan att ge någon förklarning till det och i maj i fjol så försökte stadens borgmästare förhindra en minnesceremoni som hölls till ära av de drygt 3000 civila som hade mördats av serbiska styrkor i Prijedor området, däribland många kvinnor och barn pga. att man använde sig av ordet ”folkmord” och i år så kallade samma borgmästare den samling anhöriga till offren, de överlevande och fredsaktivister som hade samlats i staden för att hylla offren för ett; ”simpelt gay pride parad” ett fruktansvärd homofobisk uttalande som är den tydligaste tecknet på de extremistiska och nationalistiska strömningar som råder i RS.

Nu i slutet av juli så kom den senaste smällen mot offren och de överlevande då polismyndigheterna i RS bestämde sig för att återanställa poliser som har blivit fråntagna sina certifikat efter kriget då de var vakter i olika koncentrationsläger eller deltog i de olika pogromerna av icke-serber i Bosnien Hercegovina under kriget. Dessa poliser agerade som vakter i koncentrationslägren, många av dem deltog i de illegala massgripanden och deportation av icke-serber som skedde i början av kriget och en del kan ha deltagit i den systematiska misshandeln av fångar som skedde i dessa läger.

I samband med minneshögtiden för folkmordet i Srebrenica uttalade sig flertal svenska politiker om behovet av att minnas folkmordet och dra lärdom av det samt pekade på Srebrenica som den yttersta faran med nationalism, och behovet av försoning samt talade sig varmt för minoriters rättigheter och behovet av EU-integration. Efter kriget i Bosnien så är icke-serber dock främst Bosniaker (Muslimer) en klar minoritet i RS och nu 18 år efter folkmordet i Srebrenica dras de överlevande, de anhöriga och de som återvänder till Republika Srpska med olika former av öppet diskrimination, historierevisionism och folkmordsförnekelse som gör att alla försök till sann försoning är bortkastade och det blir till en plattytid som man kan slänga in i en debattartikel.

Speciellt då landet är uppdelad och Daytonavtalet används för att förstärka den uppdelningen, och bidrar till diskrimination av minoriteter så som misslyckandet att implementera Sejdic-Finci domslutet från 2009 men också folkmordsförenkelse, och institutionaliserad historierevisionism i Republika Srpska vars politiska ledning har sedan 2006 sakta men säkert undergrävt statliga institutioner som skapats efter kriget. Det uppskattas onekligen att även svenska politiker pratar om folkmordet i Srebrenica och faror med extremnationalism samt Milosevic storserbiska projekt och det lidande det medförde, dock så är det dags för de som pekar på Srebrenica och Bosnien som exemplen där nationalism har fått härja fritt, och behovet av ett starkt EU att inse att det ideologi och politik som ledde till folkmord i Bosnien är långt ifrån besegrad, nu genomförs den med andra medel.

Mirza Hota Bosnienbloggen 2013-08-08

UPPDATERING: 17 augusti 2013 kom dokumentären A Conspiracy of Silence? The forgotten genocide of Omarska, Prijedor. Om folkmordet i Prijedor och den systematiska och institutionaliserade förnekelsen av detta folkmord.

One thought on “Det politik som ledde till folkmord i Bosnien är långt ifrån besegrad, nu genomförs den med andra medel

  1. Sve oko BiH je vezano za promjenu demografske strukture stanovnistva.Cilj je smanjiti broj muslimana pa se dozvolio i genocid.Karl Bild je u vrijeme najvecih napada na gradove BiH sklapao poslove sa Ruskom i Srpskom mafijom.On je humano otvorio vrata Muslimanima u EU da bi olaksao posao Milosevicu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s