Nu syns spåren av EU:s eftergiftspolitik

ts

Den här artikeln publicerades på Västerbotten-kurirens hemsida, 18 juli 2013 som mitt svar till Birgitta Ohlssons debattartikel den 11 juli i samband med minneshögtiden för folkmordet i Srebrenica.

Den 11 juli, på årsdagen av folkmordet i Srebrenica, skrev Birgitta Ohlsson en debattartikel i VK om Srebrenica. Tyvärr så ägnades inte många rader åt själva folkmordet, offren, konsekvenserna av kriget och folkmordet samt det som ledde fram till själva folkmordet, tyvärr så användes debattartikeln för att visa att EU måste samarbeta mer.

När man pratar om folkmordet i Srebrenica så kan man inte komma ifrån att det som ledde till folkmordet i Srebrenica var just politik som fördes av EU, samt då Storbritannien men främst Carl Bildt som EU:s speciella sändebud till forna Jugoslavien såg till att genomdriva vad som kan nu i efterhand bara kallas för en eftergiftspolitik som ledde till folkmord.

Fortsätt läsa mer på Västerbotten-Kurirens hemsida

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s