Välkommen till babyrevolutionen!

JMBG-PROTESTIDet hela började med berättelsen om tre månader gamla Belmina Ibrisevic, som led av en svår sjukdom som kunde bara botas utomlands, men hon hade inte ett ID-nummer eller personnummer och därmed kunde inte hon få ett pass och därmed så kan hon inte lämna landet. Hennes föräldrar, desperata skrev på Facebook och andra sociala medier om dotterns tillstånd och bad om råd och hjälp. Den stunden som vi alla innerst inne visste skulle komma, var nu här. Våra politiker hade försatt våra yngsta i livsfara. Men skämt åsido så var det här det yttersta beviset på vad Daytonavtalet hade förvandlat landet till, eller rättare sagt vad den hade tillåtit landets politiker att komma undan med.

Många kommer skylla Daytonavtalet, med all rätt också, jag har också gjort och kommer fortsätta att göra det men Daytonavtalet i sig är inte det största problemet. Det var aldrig meningen att avtalet skulle vara permanent utan att det skulle fungera som en plattform för någonting mer bestående, istället har det skapat en politisk elit som grundar sin politiska existens dels på att göra så lite som möjligt, och dels på att åberopa “vitala nationella intressen” varje gång man inte får som man vill. Bosniska politiker med en del undantag så klart gör väldigt lite men har trots det en av de högsta lönerna i regionen.

I det här fallet så handlar det om ID-nummer till nyfödda. I grunden handlar det om att snart två år nu så har Bosniakiska Kroatiska och Serbiska ledamöter varit oense om ett lagförslag gällande personnummer för nyfödda. Eftersom parlamentsledamöterna inte kunde komma överens så beslutade Bosnien högsta domstol att stoppa registreringen av nyfödda tills man hade kommit till ett avtal. Bosniakiska och Kroatiska ledamöter vill en enhetlig nummerkombination för hela landet medan de serbiska ledamöterna från RS (Republika Srpska) vill ha ett nummerkombination som skiljer sig från det övriga landet. För många anses det vara ännu en del av Milorad Dodiks nationalistiska och separatistiska politik, och det kan man med största sannolikhet räkna med, däremot så har det här till skillnad från de politiska och byråkratiska bråk som har sakta men säkert lamslagit landet, försatt våra barn i livsfara. Stunden hade äntligen kommit och bägaren hade äntligen runnit över. Folk insåg att deras barn var i fara. Folk orkade inte längre med det sedvanliga käbblet.

Protesterna startade för snart två veckor sen, det började med ett fåtal människor som hade kommit till parlamentsbyggnaden och krävde att man skulle anta ett nytt lag som gäller för hela landet. Den sjätte juni hade protestmassan vuxit till tre tusen som nu bildade en mänsklig kedja runt parlamentet och man vägrade att släppa ut de som var inne i byggnaden, just då så fanns det i byggnaden förutom parlamentsledamöterna även en grupp investerare och bankmän som hade bjudits in av chefen för statsbanken. Ingen kunde lämna byggnaden då protestanterna, för det mesta småbarnsföräldrar studenter och aktivister hade kommit och bildat ett ring runt byggnaden. Runt fyratiden på morgonen hade man dock kommit överens med polisen att man skulle släppa ut alla, och protestanterna drog sig tillbaka för stunden.

Däremot så hindrade det inte vissa av politikerna att försöka ta sig ut genom sidodörrar eller öppna fönster vissa sprang ut ur byggnaden tidigare under dagen med sina livvakter och mot väntande bilar, en av dem var Vjekoslav Bevanda, en kroatisk ledamot som hade arrangerat så att en bil väntade på honom och hans livvakter som knuffade omkull flera av demonstranterna medan Bevanda sprang till en väntande bil. Senare så hävdade han att hans liv var i fara och att det nu ett tag efter protesterna stod klart att demonstranterna, majoriteten av de småbarnspappor, småbarnsmammor studenter och äldre var där för mörda honom. Tro mig när jag säger det, jag har inte på något sätt blåst upp det påståendet, det är hans ord. För övrigt här kan man se hans heroiska flykt från de fradgatuggande brutala mordiska bebisar. En av de bosniakiska politikerna, Bakir Izetbegovic sa att demonstrationer inte är den rätta vägen, man ska vänta tills de val som kommer nu om ett år, uppenbarligen fullständigt omdeveten om att folk kan inte vänta längre.

Men de mest väntade reaktionerna kom från de Bosnienserbiska ledamöterna. Aleksandra Pandurevic från SDS, för övrigt Radovan Karadzic gamla parti, hävdade att protesterna var en del av en politisk komplott iscensatt av Bosniakiska politiker som ett sätt att skapa kaos och att det hela var riktat mot representanter från RS. En av hennes pärlor var att medan hon var i parlamentsbyggnaden så såg hon demonstranter som hade plakat där det stod “Hand i hand mot fascismen” och att för henne så stod det klart att detta var riktat mot Republika Srpska. Hennes uttalande kan tolkas som desperat, hon försökte vinna sympatier från befolkningen i RS men troligtvis förstod inte det ironiska i sitt uttalande då Republika Srpska skapades genom just etnisk rensing och folkmord och att hennes parti är delktig i genomdrivandet av den numera institutionaliserade historierevisionismen och diskriminationen av icke-serber.

Där är där lösningen finns, nämligen folket. När det gäller krisen i Bosnien Hercegovina så måste man se ur ett brett perspektiv, som jag skrev ovan så har Daytonavtalet, som från själva början var ett orättvis dock temporärt lösning har sakta men säkert förvandlats till ett verktyg för repression och diskrimination. I många delar av landet, framför allt i Republika Srpska men också delar av Hercegovina så har det lyckats skapa en klyfta mellan de olika etniska grupperna men har också lett folkmordsförneklese och historierevisionism har blivit institutionaliserat. Serbiska barn lär sig från serbiska skolböcker, kroatiska skolbarn från kroatiska osv… Dessutom så har det skapat ett system där man har tre ”konstutiva folk”, Bosniaker, Serber och Kroater, som har företräde när det gäller bla politiska tjänst. Se Sejdic –Finci.

Det har också skapat ett politisk elit vars enda mål är att se till att bibehålla satus quo. Eftersom det gynnar de så klart. Det är därför som händelserna de senaste veckorna är så viktiga. För första gången sedan april 1992 är Bosnier ute på gatorna och det är som det var 1992 i Sarajevo. I april 1992 samlades ca 100 000 Sarajevobor som krävde ett lösning på det kris som hade spridit sig från Slovenien och Kroatien, det slutade med att man intog parlamentsbyggnaden och marscherade mot Holliday Inn hotellet där en av arkitekterna för det kommande aggressionen delningen och folkmordet fanns, Radovan Karadzic. När folkmassan närmade sig hotellet öppnade hans livvakter eld rakt in folkmassan och dödade flertalet personer. Den massiva arsenal som den Jugoslaviska armén hade då förhindrade att demonstrationerna från Sarajevo spred sig till andra städer och det folkliga uppror som hade hotat att störta de nationalister som hotade att dela landet. Resultatet blev etnisk rensning och folkmord.

Idag är läget annorlunda, JNA finns inte längre och Bosnien har ett eget armé och 11 juni samlade sig drygt 10 000 människor utanför parlamentsbyggnaden, mest från Sarajevo men också från Mostar, Banja Luka Zenica och andra städer. Folk har helt enkelt fått nog. Det är därför som protesterna måste fortsätta, jag har inga illusioner, man kan inte starta en revolution sittandes vid en dataskärm. Det kommer i sig förändra ingenting, det är bara “buka” som vi säger eller oljud eller (noise) Demokrati kan bara uppnås genom att folket kräver förändringar, att man samlas och mobiliseras att man deltar och att man har ett gemensamt mål. Bosnier, kan samlas, kan mobiliseras, kan sätta upp gemensamma mål, och kan återta sitt land. Välkommen till revolutionen!

Mirza Hota 2013-06-17 Bosnienbloggen

Uppdatering; Idag 2013-06-17 kom även bosnienfödde debattören Alen Musaefendic med en artikel om protesterna i Bosnien Hercegovina. Under titeln, “Nappar i luften och kräv er rätt!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s