Tre grundläggande saker alla måste känna till om Srebrenica

Srebrenica Genocide Kamenica Mass Grave Body Remains Victims

”Vi kommer aldrig acceptera någon form av moralrelativism när det gäller belägringen av Srebrenica. Serber är ansvariga för mer än 90 % av alla krigsförbrytelser i Srebrenica och östra Bosnien. Många av dessa serber dog i sin strävan att skapa ett ”etniskt rent” ”Storserbien” de som stödjer den serbnationalistiska historierevisionistiska synen på händelserna runt om Srebrenica stödjer därmed direkt den serbnationalistiska rasismen och är indirekta förespråkare av ett nytt folkmord. Det finns tre grundläggande punkter som måste tas i beaktande när man ska sätta det som hände i Srebrenica i dess rätta sammanhang”

-Danijel Toljaga

Punkt 1: Tre år innan folkmordet i Srebrenica, serbiska styrkor påbörjade en kampanj av etnisk rensning riktad mot den bosniakiska befolkningen i Östra Bosnien och Srebrenica området. Enligt ICTY:s dom mot Naser Oric från 2008, så utsattes staden Srebrenica och kringliggande byar mellan april 1992 och mars 1993 för ständiga militära angrepp, inklusive artillerield, krypskyttattack, samt flyganfall. Varje attack följde ett mönster, serbiska soldater och paramilitärer omringade en bosniakisk by sen ställde man ett ultimatum till byborna att lägga ifrån sig de vapen de hade och därefter började man med eldgivning mot byn från såväl artilleri som infanterivapen. I de flesta fall , när de serbiska styrkorna väl intog en by så dödades befolkningen i dessa byar och deras hem förstördes. Under den här tiden så utsattes Srebrenica för eldgivning från artillerivapen på daglig basis, byn Potocari var framförallt utsatt då det var en knutpunkt i försvaret av Srebrenica. Andra bosniakiska byar var under ständig attack, allt detta resulterade enorma mängder flyktingar som strömmade mot Srebrenica samt ett stort antal dödsoffer. Bosniaker å andra sidan var inte alls förberedda för den förestående väpnade konflikten, det fanns oftast inga tyngre vapen i bosniakiska byar frånsett privatägda vapen så som pistoler och jaktgevär samt ett en del tyngre beväpning som redan fanns på plats i den lokala polisstationen i Srebrenica.

Punkt 2: Motståndsstyrkorna–som bestod av bosniaker som hade jagats bort från sina hem I östra Bosnien och de närliggande byarna hade en moralisk och lagmässig plikt att skydda den utsvultna bosniakiska befolkningen i Srebrenica från brutala serbiska angrepp på denna enklav. ”Under en period från april 1992 till mars 1993, bosniaker från Srebrenica företog ett antal räder mot serbiska byar, eller mot byar som de själva hade fördrivits ifrån tidigare, av serbiska styrkor. En av anledningarna till detta var förskaffa mat, vapen ammunition och militär utrustning. Serbiska styrkor som hade belägrat Srebrenica kontrollerade alla vägar till enklaven och de tillät inte humanitär hjälp att komma fram till Srebrenica. Mat och medicin som var nödvändigt för överlevnaden av enklaven kom inte fram. Som en konsekvens av detta så fanns det konstant och allvarlig matbrist i enklaven vilket ledde till att många dog av svält under vintern 1992/93.

Flertal människor dog eller var djupt utmärglade pga bristen på näring i enklaven. Striderna intensifierades i december 1992 när bosniaker attackerades av serbiska styrkor i huvudsak från byarna Kravica och Ježestica, tidigt på morgonen den 7 januari 1993 så attackerade bosniakiska styrkor byn Kravica. Jezestica och Siljkovici. Enligt bevisningen som lades fram under rättegången mot den bosniakiske befälhavaren, Naser Oric så kam domstolen fram till att de lokala byborna och förutom de beväpnade män som redan fanns i byn hade stöd av den bosnienserbiska armén (VRS) och som en följd av de strider som hade tagit plats under sommaren 1992 så hade dessa byar bla Kravica fått militärt stöd i form vapen och träning, ett betydande vapenförråd fanns i Kravica och Šiljkovići. Förutom det som finns det klara bevis för att den bosnienserbiska armén fanns i området, enligt domarkammaren så är det oklart vem som ligger bakom destruktionen av hus och andra objekt i dessa byar eftersom den bosnienserbiska armén som gav understöd använde sig av tunga vapen.

Punkt 3: Haagtribunalens ”interaktiva karta” som finns på tribunalens webbplats innehåller faktafel när det gäller Srebrenica och de närliggande byarna. De är medvetna om dessa faktafel men har vägrat rätta de eftersom det finns ett stort antal serber som jobbar på OTP (The Office of the Prosecutor) åklagarämbetet, och detta kan ses som ett sätt för de att försöka jämställa angripare och försvarare.

Ett exempel på faktafel rörande Srebrenica är att på den ”interaktiva kartan” så står det att ”Från maj 1992 till februari 1993 ”muslimska styrkor” brände ner och förstörde flertal bosnienserbiska byar däribland Fakovići, Bjelovac, Kravica, Ježestica. “

Enligt den friande domen mot den bosniakiske befälhavaren i Srebrenica, Naser Oric så kunde inte åklagarsidan bevisa att bosniaker var ansvariga för förstörelse av dessa byar, eftersom serbiska styrkor använde tungt artilleri i byarna Fakovici och Bjelovac, serbiska styrkor använde sig också av stridsflyg. Domarkammaren slog även fast att dessa byar var ”Militariserade” d.v.s. att det fanns förråd av vapen och annat logistik på plats. Samt att serbiska styrkor använde dessa byar som startpunkt för artilleri och infanteriangrepp mot de närliggande bosniakiska byarna” därmed hade bosniaker i området alla rätt att försvara sig. (min anmärkning)

Källmaterial; domslutet mot Naser Oric, Paragrafpunkt ; : 103, 110, 112, 623, 625, 631, 637, 639, 641, 643-645, 649, 651-652, 658, 662, 664, 671, 674.) Läs också gärna Danijel Toljagas brev till ICTY.

Taget och översatt (med tillstånd) från Srebrenica Genocide Blog
Detta artikel publicerades 18 december 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s