Krister, Gert och serbnationalisterna

Krister Kronlid (S)

Jag läste ett blogginlägg som min vän Jonas Paulsson skrev häromdan om Gert Fylking och hans uttalande om serber. Allt som allt var det intressant läsning. Jag hade glömt bort “Fylkinggate” det hände i våras och mycket har hänt sen dess, men efter att ha läst inlägget som kom jag på EN sak som stack ut, förutom Fylkings uttalande. För er som är inte insatta; Den 17 april 2012 gjorde så gjorde Gert Fylking ett ganska klantig uttalande i Radio-1 om serber. Fylking sa;

 ”Vi har fått tag på många andra [krigsförbrytare] också. Vi har fått tag på de här serberna som betedde sig som ena jävla svin och hade ihjäl hundratusentals människor på flykt. Dem har vi fått tag på. Men tror du att de döms av serberna? Nej, serberna hyllar dem som hjältar. Vilka är då psykopater? Är det den större delen av den serbiska befolkningen som är dum i huvudet eller är det bara de här människorna som nu är dömda för krigsförbrytelser som är dumma i huvudet?”

Ser man tillbaka på vad han sa och vad pågick i medierna under den tidsperioden så misstänker jag att han påverkades av rapporteringen. Under den då pågående Breivik-rättegången så rapporterade flera utländska men också svenska medier om Anders Behring Breiviks fascination med Radovan Karadzic och hans beundran för serbisk nationalism. Breivik ser Karadzic som en ” kristen riddare” som kämpade för att göra “sitt” land fri från Islam. Breiviks manifest; 2083: A European Declaration of Independence, är också intressant läsning enligt en artikel i den brittiska tidningen The Economist så dyker ordet “serber” 341 gånger och “Bosnien” 343 i Breiviks manifest.

Två veckor innan Fylkings uttalande så hölls det en symbolisk konsert i Sarajevo där 11451 tomma röda stolar hade lagts ut för att hedra de 11451 människor som hade dött under belägringen av Sarajevo. Det fick också stor medieuppmärksamhet både internationellt och Sverige. Det är inte omöjligt att det påverkade Fylkings uttalanden om serber som kan bäst sammanfattas som grovt generaliserande, jag kan bara anta att det han menade att säga var att en stor del av det serbiska befolkningen fortfarande försvarar eller i bästa fall relativiserar eller förminskar de brott som har begåtts under bla Bosnien kriget och folkmordet i Srebrenica. Problemet är att det handlar om Gert Fylking, en man som är inte känd för sitt finkänslighet. Förre detta Expo-medarbetaren Lisa Bhjurwald förklarade nog bättre vad Gert menade. Bhjurwald skriver;

  ”Man måste också titta på uppsåtet. Poängen var inte att smäda det serbiska folket i största allmänhet, utan att peka på hur Breiviks extrema idéer faktiskt inte är så extrema, utan accepterade på bred front på många håll i Europa. Att Serbien saknar politisk vilja att ställa sina krigsförbrytare till svars är ju välkänt, likaså att dessa krigsförbrytare hyllas som nationella hjältar och att folkmordet av många ses som en myt (vilket inte innebär att befolkningen är “dum i huvudet” – allt måste ses i sin historiska och nationella kontext – men sedan när förväntas Radio 1 hålla samma analysnivå som t.ex. Utrikespolitiska institutet?).

Anledningen till att det saknas politisk vilja för att gripa krigsförbrytare eller att vissa hyllar dessa som nationalhjältar är inte pga att serber är “dumma i huvudet” utan att både innan och under kriget så fanns det en välfungerande propagandamaskin och starka nationalistiska lobbygrupper som har matat den serbiska befolkningen med lögner om vad som pågick under kriget. Det mest talande exemplet på det är det faktum RTS det statliga serbiska televisionen gick ut och bad om ursäkt för sitt agerande under krigsåren. Många serber vet helt enkelt inte den sanna bilden och vägrar tro på vad som förmedlas i västliga medier, situationen förvärras då man har starka påtryckargrupper i diasporan som ser till att vidhålla Milosevics bild av kriget och håller lögnet vid liv. Det finns helt enkelt inte varken den politiska viljan eller en stark opinion för att Serbien ska ta itu med sitt förflutna.

Många serber lever kvar med den gamla propagandabilden av sig själv som offer för “västs aggression” det var mantrat under Milosevic åren, att USA, Tyskland, NATO och ”västerländska imperialister” planerade att kuva den serbiska nationen och använde sig av Bosnjaker och Kroater som agenter för att nå sitt syfte. Jag vet hur det låter men det är faktiskt ingenting nytt. Den bilden fortsätter att förmedlas via den serbiska diasporans otaliga propagandasajter.

Jag kom att tänka på den amerikanske journalisten Chris Hedges och hur han beskrev SDS-ledaren i Zvornik,  Brano Grujic, som förklarade när den etniska rensningen var fullbordad att »det aldrig hade funnits några moskéer i Zvornik«.  Chris Hedges kommenterade det så här: »Han visste att det hade funnits moskéer i Zvornik. Men hans barn och barnbarn skulle få lära sig lögnen. Serbiska ledare skulle förvandla den till ett accepterat historiskt faktum.«  Hur man än vrider och vänder på det så är det ett obestridlig faktum att många serber ser fortfarande Ratko Mladic och Radovan Karadzic som hjältar eller två ledare som gjorde bara vad “de var tvungna” det ursäktar dock inte på någon sätt Fylkings klantiga och generaliserande uttalande.

Det mest intressanta är dock reaktionen som följde Fylkings uttalande. Serber i Sverige var med all rätt arga och Fylking anmäldes till JK för hets mot folkgrupp. Det som däremot sticker ut är; vem det var som anmälde honom. Kommunalpolitikern från Uddevalla och socialdemokraten Krister Kronlid. Kronlid säger i DN.se

” – Gert Fylking har gjort sig skyldig till två brott, förtal men också hets mot folkgrupp. Han sitter på en maktposition som han har missbrukat när han väljer att följa vissa extremgruppers strömningar och ge sig på en etnisk minoritet i Sverige. Det är totalt oacceptabelt och vi måste lagföra honom och hans radiokanal för detta.”

Kronlid följer inte upp med vilka extremgrupper han menar eller vilka strömningar, det skulle vara intressant att få veta. Om namnet Krister Kronlid låter bekant så är det för att han var en av de mest högljudda supportrar av den numera avpolletterade propagandafilmen Staden som Offrades. Jag måste erkänna att jag hade glömt bort Kronlid, då filmen har fått sitt epilog men jag gick ändå tillbaks och kollade vad han hade skrivit om den. Det måste också nämnas att filmen har fällts av både den norska och svenska granskningsnämnden och har kallats för en “propagandafilm av gamla (serbiska) mått” av en i stort sett enhällig svensk och norsk presskår.

Den svenska granskningsnämnden skriver bla ;“Att på detta oreserverade sätt sända en dokumentär med ett innehåll av så kontroversiell art strider mot kravet på opartiskhet i sändningstillståndet. Brister i sakligheten får tillskrivas den påtalade partiskheten.”

Granskningsnämnden skriver vidare: ”Nämnden konstaterar att det förekom uttalanden i filmen från olika medverkande samt arkivklipp med bland annat Ratko Mladic som kan ses som ifrågasättanden eller förnekelser av folkmordet.”

Den norska motsvarigheten till Granskningsnämnden, PFU (Pressens Faglig  Utvalg) fällde filmen med bla motiveringen att ; filmen ignorerar eller utelämnar några grundläggande fakta som hör hemma i varje berättelse om kriget i Bosnien. Urval av fakta i den här filmen bedöms som pressetiskt oacceptabelt. Dessutom kritiseras filmen för att den inte nämner domar i de internationella domstolarna i Haag, ICJ och ICTY. Aage Borchgrevink från den Norska Helsingforskommitén skrev i kommitténs 18-sidiga kritikbrev till NRK att ” med hjälp av sakfel, selektiv användning av källor och perifera experter beskriver NRK folkmordet i Srebrenica på ett sätt som påminner om hur de serbiska statliga medierna rapporterade från Bosnien när Slobodan Milosevic var president.”

 Eskilstunakurierens ledarskribent  Alexander Voronov skrev så här den 6 september 2011 i  sitt artikel Konsten att förneka förnekelsen  “Den som studerar tv-dokumentärens eftertexter upptäcker också ett par intressanta namn. Bland filmens konsulter finns en viss Zorica Mitic. Hon är läkare och författare, född i Belgrad och sedan 2000 bosatt i Norge. I en intervju för den serbiska nyhetssajten Pecat om tv-dokumentären, publicerad 21 juli, ger hon tips på ett antal böcker som ”avslöjar myten om ’folkmord’”. Den norska filmen presenteras i artikeln som del i samma arbete. Mitic tipsar även om det historiska projektet Srebrenica. Så ser det alltså ut. I anslutning till tv-dokumentären finns en serbnationalistisk propagandacentral och en historierevisionistisk kloak. Har SVT:s programansvariga förstått vad de har gett sig in i?

Under hösten och vintern 2011 valde Kronlid att försvara filmen på sin blogg och i en debattartikel på SVT-debatt där han tillsammans med vice ordföranden för Justitia Pax Veritas; Drago Drangel försvarar Eva Hamilton och hennes beslut att stödja filmen trots överväldigande kritik från ett enat presskår och människorättsorganisationer.

 Kronlid och Drangel skriver bla; “På SVT debatt, den 11 december, går en grupp vid namn ”Bosniska akademiker” till häftig attack mot SVT:s VD Eva Hamilton. Hon påstås bland annat vara ”maktgalen” och ”arrogant”. Hennes beteende är dessutom ”skamligt” och ovanpå det anklagas Eva även för att ”smutsa ner Sveriges internationella rykte” och bidra till ”den största journalistiska katastrofen som Sverige haft på länge”. Hamiltons ”brott” påstås alltså bestå i att försvara demokratin, det fria ordet och mångfalden inom journalistiken – något som uppenbart ogillas av ”bosniska akademiker” och, mer oroväckande kanske, också av Haagtribunalen.

Haagtribunalen skickade ett brev till Hamilton i slutet av november 2011 där hon kritiseras för att ha givit sitt tillstånd att sända dokumentärfilmen på SVT. Tribunalen och dess ”sponsorer” har dessutom önskemål om granskning av SVT:s framtida sändningar om Srebrenica och konflikterna i forna Jugoslavien. De önskar sålunda införa en slags censur i svensk Public Service, där domar från domstolar skall betraktas som absoluta sanningar som inte får granskas närmare”

På sin blogg skrev Kronlid att det inlägget han skrev där han tydliggjorde sin hållning gentemot filmen och folkmordet i Srebrenica var resultat av påtryckningar från “en socialdemokrat i en närliggande stad med bosnienmuslimsk bakgrund.”

 Kronlid skriver vidare att; “Han ( bosniakiske socialdemokraten) “skrev ett öppet brev till Socialdemokraterna i Uddevalla som vart fyllt av hat, vrede och en oförsonlig ton mot mig och mitt engagemang… Jag var tvungen att skriva något för att visa att jag inte rättfärdigar massakern i Srebrenica. Att jag inte hade för avsikt att såra någon. Att man valt att missförstå mig trots försök att förklara direkt… Jag är ingen feg människa men jag vet när jag skall backa ett steg. Det var jag tvungen till under den kampanj som någon/några drev mot mig pga mitt engagemang i Serbien och Republika Srpska… Jag kommer att fortsätta åka till Serbien och Republika Srspka varje år. Jag kommer fortsätta dialogen och samarbetet med mina vänner och partikollegor där.”

Så alltså, Kronlid skriver först ett inlägg där han säger att det som hände i Srebrenica var ett folkmord för att sedan på kommentarstråden i samma inlägg hävda att anledningen till det är påtryckningar och hot!? Därefter så skriver han en debattartikel där han tar Eva Hamilton villkorslöst i försvar!  Det skulle vara oerhört intressant att veta vad Kronlid och Drangel menar när de säger “sponsorer” ICTY kom till 1993 och är ett FN-domstol vars uppgift är att handskas med krigsbrott begångna under de olika konflikterna i det forna Jugoslavien, man kan läsa mer om det här. När det gäller brevet från ICTY så står det ingenstans om att man “vill ha granskning” av SVT framtida program, antigen så har Kronlid och Drangel inte läst brevet ordentligt eller så väljer de att förvanska det ICTY skriver.  I brevet står det att;

 ”The Outreach Programme ifrågasätter inte rätten till yttranderihet eller SVTs rätt till att sända vilka program de vill, det skulle vara direkt olämpligt för mig att diktera för SVT vad de ska sända och ingår dessutom inte i våra arbetsuppgifter”

Däremot så reagerar man mot att filmen Staden som Offrades försöker dribbla bort det faktum att över 8000 människor mördades kallblodigt och att filmen försöker introducera ett kålsuparteori som går tvärtemot det som har fastslagits  ”bortom varje rimlig tvivel” med hjälp av cirka 4000 vittnen och domare av högsta internationella rang under en period på 16 år  ICTY Outreach Programme,  ( som är Haagtribunalens PR-avdelning) skickade brevet till NRK och SVT just pga det anledningen; att man har under 16 års tid samlat på sig enorma volymer material som visar bortom rimligt tvivel på vad som hände i Srebrenica och hoppas att när man väl visar en dokumentär om ett folkmord att man tar i beaktande det som har fastlagit att det var folkmord och tillåter att tribunalen visa vad man har kommit fram till. Det handlar trots allt om Folkmord. För övrigt så kom ICJ (The International Court of Justice) 2007 fram att det som hände i Srebrenica var folkmord. ICTY och ICJ är för övrigt inte samma sak ifall någon tror det.

En annan sak som är intressant med allt detta det är att Kronlids blogginlägg skrevs den 3 september 2011, det är väl bara bra att Kronlid inte tänker ge efter för påtryckningar och kommer fortsätta med sitt engagemang i den bosniska entitet RS (Republika Srpska) det som är märkligt är att den socialistiska internationalen stängde av Milorad Dodiks SNSD (oberoende socialdemokrater) den 3 juli 2011 pga partiets nationalistiska och extremistiska åsikter. Det är häpnadsväckande att Kronlid inte verkar minsta bekymrad över det. Första september i år så uteslöts partiet helt. The International Institute for Middle-East and Balkan Studies (IFIMES) baserad i Ljubljana, Slovenien skrev den 18 maj 2012 i sin rapport om Bosnien att;

 ”Allvarliga frågetecken finns kring den socialdemokratiska aspekten av Milorad Dodiks parti, SNSD sedan 2006 har dess politik och verksamhet haft väldigt lite gemensamt med traditionell socialdemokrati.” IFIMES är väldigt kritiska till SNSD och drar den slutsatsen att Milorad Dodiks parti “har mer gemensamt med den franske ultranationalisten Jean Marie Le Pen och hans högerextrema Front National, samt den österrikiske högerextreme politikern Jörg Haider än det har med traditionella socialdemokratiska värden.”

Man måste också påpeka att Milorad Dodik själv har vid flera tillfällen förnekat folkmordet i Srebrenica senast nu  under valspurten i de bosniska lokalvalen just i Srebrenica när han valtalade med sitt parti SNSD. Vid tidigare tillfällen har har lovat och gett både moralisk och finansiellt stöd till folkmordsförnekaren Stefan Karganovic  och hans “Srebrenica Historical Project” samma “historiska projekt” som Alex Voronov nämner i sitt artikel och som Foreign Policy.com och USHMM ( United States Holocaust Memorial Museum ) skrev om i somras under titeln The wages of genocide denial. När det gäller “närmare granskning av av domar från Haagtribunalen”  så kommer det aldrig fram i filmen att det är det som eftersträvas, Haagtribunalen nämns aldrig, däremot så kan det vara bra att veta att varken Karganovic eller hans “experter” har lyckats bevisa någonting, varken i Haag eller i Bosnien. Man kan läsa mer om deras “kvalifikationer” här.

Man skulle också kunna säga så här; Fylking borde inte ha sagt det han sa på det sättet och han gjorde rätt i att be om ursäkt, Justitiekanslern friade honom från misstanke om hets mot folkgrupp den 15 maj i år. Man skulle också kunna tillägga att Ratko Mladic höll sig undangömd i 16 år. Radovan Karadzic i 13 år Goran Hadzic 16 år och det finns otvetydiga bevis på att de fick hjälp av militära och underrättelseorgan i Serbien längt efter att Milosevic hade störtats. Serbien har också tagit ett steg bakåt, i maj så valde man den reformerade nationalisten Tomislav Nikolic till president, en av de första saker han gjorde när han tillträdde var att förneka folkmordet i Srebrenica. Det är mer än uppenbart att Serbien har inte gjort upp med sitt förflutna.

Det som hände i Srebrenica var ett välplanerat folkmord, en mordoperation som saknar motstycke i Europa efter andra världskriget och Staden som Offrades försökte dribbla bort det och lägga över ansvaret för folkmordet på offren genom att sprida revisionistiska myter som har florerat på olika serbnationalistiska sajter i 10-15 år. Krister Kronlid har genom sitt försvar av filmen trampat i samma serbnationalistiska propagandacentral och historierevisionistisk kloak som SVT. Har Krister Kronlid förstått vad han har gett sig i?

(Jonas Paulsson har kommit med en debattartikel om samma ämne, den publicerades idag 2012-11-08 i Svenska dagbladet. “Så kan en journalist tystas” )

3 thoughts on “Krister, Gert och serbnationalisterna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s