Milorad Dodik, från opportunist till nationalist: Del 2

The International Institute for Middle-East and Balkan Studies (IFIMES) baserad i Ljubljana, Slovenien publicerade den 18 maj 2012 en utförlig rapport om den politiska och ekonomiska situationen i Bosnien Hercegovina. En sammanfattning på engelska kan hittas här

De skriver bla : “Sedan 2006, har inga betydande framsteg märkts i Bosnien  Hercegovina (BiH) och västra Balkanregionen. Den politiske ledare som bär huvudansvaret för denna situation är presidenten i Republika Srpska Milorad Dodik och hans parti (alliansen av oberoende socialdemokraterna, SNSD) Allvarliga frågetecken finns kring den socialdemokratiska aspekten av Milorad Dodiks parti, SNSD sedan 2006 har dess politik och verksamhet haft väldigt lite gemensamt med traditionell socialdemokrati.  Som jag tog upp tidigare har SNSD avstängts från den Socialistiska Internationalen pga. dess nationalistiska och extremistiska politik.

Den 1 september i år så uteslöts de helt. IFIMES är väldigt kritiska till SNSD och drar den slutsatsen att Milorad Dodiks parti har mer gemensamt med den franske ultranationalisten Jean Marie Le Pen och hans högerextrema Front National, samt den österrikiske högerextreme politikern Jörg Haider än det har med traditionella socialdemokratiska värden.

Vidare skriver IFIMES att det är ingen hemlighet att det finns en privat underrättelse organ och (para) militära enheter i Republika Srpska under kontroll av Milorad Dodik. En del av dem är registrerade som säkerhetsföretag medan andra arbetar på andra sätt. Stark underrättelse och (para) militära styrkor ligger i närheten av distriktet Brcko som är av strategisk värde för RS på samma sätt som den var under Bosnienkriget. Tanken där är att vid ett eventuell secession från Bosnien så skulle Dodik kunna säkerställa en korridor genom Brcko som skulle ansluta västra delen av Republika Srpska med dess östra del och med Serbien.

“En annan oroväckande trend är Milorad Dodiks fortsatta stöd för krigsförbrytare. Det faktum att Dodik utgör ett allvarligt hot mot den europeiska säkerheten framgår också av hans inblandning i norra Kosovo. Dodik har strategiskt ingripit i dessa händelser och direkt orsakar skada för Serbien.”

Enligt IFIMES har Milorad Dodik visat stöd för en viss typ av ”verksamhet” i norra Kosovo som kan bara anses som kriminella element. Medan RS största stad Banja Luka har under de senaste åren blivit ett av de viktigaste centren för brottslingar i regionen under överinseende av den nuvarande regimen. Detta framgår av flera väpnade konflikter mellan kriminella grupper i Banja Luka som har bedömts som en av de minst säkra städerna i regionen.

Fram till 5 oktober har Milorad Dodiks styre i Republika Srpska varit i stort sett enväldig, någon livskraftig opposition har det inte funnits i alla fall inte om skulle tro Dodik själv som har gjort lite grann som han har velat. Visst på ytan har det verkat som om Milorad Dodik och hans styre i RS har inte haft några utmanare men under ytan har missnöjet pyrt. Dodik har under sin tid gjort allt i sin makt att hämma eller hindra en positiv ekonomisk och politisk utveckling i Bosnien Herzegovina, Marko Prelec huvudansvarige för International Crisis Groups Balkanavdelning sammanfattade situationen i så här sin rapport 2011;

 “Fick de själva välja, många serber kanske föredrar självständighet, men de är väl medvetna om att ett försök till självständighet skulle medföra allvarliga risker, ”RS har ett ansvar och ett starkt intresse i att se Bosnien lyckas, eftersom det inte skulle överleva Bosniens misslyckande”. Sedan 2006, under ledning av den karismatiske Milorad Dodik har RS sakta men säkert undergrävt statliga institutioner som skapats efter kriget. Relationen mellan Bosniens högsta ledare har nått botten. Ekonomin har lidit och RS konstanta strider med Sarajevo och OHR har drivit bort investerare som söker stabilitet. RS har också allvarliga interna problem. Det är fortfarande alltför dominerat av svågerpolitik och korruption och eliten har straffrihet. Politiska, ekonomiska och sociala skillnaderna mellan dess östra och västra delar växer”

Under sin tid vid makten har Dodik istället för att jobba aktivt för försoning och ekonomisk tillväxt och politiskt stabilitet i Bosnien Herzegovina riktat blickarna istället mot Serbien i ett försök att odla någon slags billateral relation till Bosniens grannland. Sex år sen skrev RS och Serbien på ett avtal om ekomonisk samarbete, detta sågs med irritation av OHR och Sarajevo och var med största sannolikhet också tänkt att vara en provokation, en noga uträknad provokation som skulle få Milorad Dodiks aktie att stiga bland serbiska nationalister i RS och Serbien och president Tadic spelade mer än gärna med.  Nu sex år senare så analyseras avtalet av ekonomer och balkanexperter och frågan som dyker upp är;  var det värt det?

I en intervju för Slobodna Evropa.org (Radio Free Europe) kommenterar  serbiske ekonomen Damir Miljević samarbetet så här ;

 “Det handlar om ett samarbete utan någon form av innehåll när det gäller framförallt ekonomi. Visst delegationer har åkt till och från Belgrad men för oss här i Serbien har vi inte kunnat se några konkreta resultat” Detta samarbete har varit mest för syns skull” De stora investeringsplaner som Serbien och RS har pratat om har i stort sett uteblivit, det har däremot gjort en stor sak av dessa relationer, när det är fråga om politisk självpromotion.”

Den österrikiske historikern Florian Bieber säger i samma intervju att ;

“I fall det handlar om ett ekonomiskt avtal, så är det mest logiska att ett avtal sluts mellan två länder i detta fall Bosnien Herzegovina och Serbien och inte mellan Serbien och ett entitet (RS) I själva verket handlar det om ett politisk avtal eftersom det är viktigt för Serbien att visa stöd för RS ur en nationell eller “patriotisk” perspektiv (Serbien var trots allt med och skapade RS.) Det handlar i stort sett alltid om propaganda, det finns aldrig någonting substans bakom dessa avtal, men det är klart den här typen av stöd kommer bra till hands när det är valtider” avslutar Bieber.

Man skulle kunna sammafatta det så här, varken RS eller Serbien har gynnats ekonomiskt av detta men politiskt har det kommit till nytta framför allt i valtider då man kan se Boris Tadic och Milorad Dodik omfamna varandra och lova varandra stöd så kommer man långt med det i nationalistiska kretsar. Det har däremot inte medfört någon substantiellt och befolkningen i RS har inte dragit nytta av detta mer än att det har varit någon form av “soul food” för dem för att citera Baktjar Atif. Det har däremot skadat Bosnien Herzegovina som stat och skadat den så viktiga försoningsprocessen och återuppbyggnadsprocessen som innan Dodiks tillträde sågs som en framgångsaga. Bosnien sågs som ett sällsynt framgång Newsweeks Ginanne Brownell skrev augusti 2006

 “Det är svårt att tro detta är Bosnien – Denna plats som introducerade världen till begreppet “etnisk rensning.” Ett decennium efter det brutala kriget är slut, har landet äntligen rest sig. En rapport från Världsbanken beskriver Bosnien som en framgångsaga”.” Och det ser ut att vara så. “Vår ekonomi var innan helt beroende av internationellt bistånd”, säger premiärministern Adnan Terzic till Newsweek men nuförtiden så pekar allt uppåt ” Bosniens BNP har tredubblats under det senaste decenniet. Export, bland annat stål och trä, är upp med 50 procent. Regeringen har framgångsrikt privatiserat flera banker. Utländska direktinvesteringar har tredubblats sedan 1999 till 750 miljoner euro år2004 – och trenden är snabbt accelererande uppåt. Bosnien har till skillnad från grannlandet Kroatien och Serbien, även del av de andra  f.d. Jugoslaviska republiker, praktiskt taget ingen utlandsskuld. Inflationen ligger på 2 % och är lägre än Storbritanniens. -Jag tror styrelserum skulle göra klokt i att titta på Bosnien… Säger Dirk Reinermann från världsbanken.”

Så såg det ut 2006, utifrån International Crisis Groups rapport från oktober 2011 så kan man se att det har skett en drastisk försämring, självklart så har den ekonomiska krisen påverkat Bosnien Herzegovina också  men den politik som har förts sedan 2006 har lamslagit landet ekonomiskt och Milorad Dodiks flört med serbisk nationalism och hans destruktiva politik har ökat splittringar i relationerna mellan landets politiker, men framförallt mellan de olika etniska grupper. Vad det kommer leda till är ännu oklart men det är tydligt att Bosnien befinner sig i en svår ekonomisk och politisk situation.

Radio Free Europe´s artikel är på serbokroatiska och översattes av mig, Newsweeks artikel från 2006 kan bara läsas av prenumeranter men Srebrenica Genocide Blog har fått tillstånd att publicera den och den kan läsas i sin helhet här

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s